O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu szkody?

O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu szkody?

O czym należy pamiętać w przypadku kolizji lub wypadku:

 • jeśli jesteś poszkodowanym wezwij Policję na miejsce zdarzenia
 • niezwłocznie usuń z drogi swój samochód aby nie blokować przejazdu
 • wykorzystaj aparat fotograficzny w telefonie komórkowym lub (jeśli posiadasz) rejestrator jazdy w celu udokumentowania uszkodzeń pojazdów oraz archiwizowania dokumentacji
 • (prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz polisa OC sprawcy)
 • jeśli na miejsce zdarzenia nie będzie wzywana Policja, to nie zapomnij o spisaniu notatki, w której znajdzie się rzeczowy opis okoliczności zdarzenia (poparty szkicem sytuacyjnym) wraz z jednoznacznym wskazaniem sprawcy i jego podpisem
 • na notatce należy zapisać dokładne dane właściciela pojazdu sprawcy, dane kierującego oraz numer polisy OC i nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • w wątpliwych sytuacjach oraz przy podejrzeniu że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zawsze wezwij policję oraz zapisz dane ewentualnych świadków zdarzenia.


Kontakt

Na wszelkie zapytania z Państwa strony czekamy pod numerem telefonu 123 000 006

Zostaw nam swoje dane

Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły wizyty.

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.