Jak zgłosić szkodę

Jak zgłosić szkodę

Co należy zrobić aby zgłosić szkodę:

W większości przypadków wystarczy zgłosić się do nas osobiście lub zadzwonić na naszą infolinię 12 300 00 06.
Po zapoznaniu się z okolicznościami szkody oraz zakresem uszkodzeń nasi Doradcy zaproponują najefektywniejszą „ścieżkę” likwidacyjną, która pozwoli na zminimalizowanie czasu naprawy oraz wyeliminuje większość nielubianych formalności i trudności w komunikacji z Ubezpieczycielem.

Do zgłoszenia szkody, zarówno poprzez infolinię jak i bezpośrednio u doradcy w naszym zakładzie, potrzebne są następujące informacje:

  • numer polisy, z której zgłaszana będzie szkoda (AC własne lub OC sprawcy szkody),
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • prawo jazdy kierującego w trakcie powstania szkody,
  • dowód osobisty zgłaszającego szkodę,
  • informacja o dokładnym miejscu zdarzenia, data i godzina powstania szkody,
  • w przypadku zgłaszania szkody z OC sprawcy – dane zawarte w oświadczeniu sprawcy lub notatce policyjnej (nazwisko i imię sprawcy, samochód, nr. rej. itd.).
  • Jeśli szkoda likwidowana jest z polisy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym nasz zakład ma podpisaną umowę, oględziny dokonywane są w momencie zgłoszenia szkody. W pozostałych przypadkach, do oględzin zostaje wydelegowany rzeczoznawca. 


O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu szkody?

O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu szkody?

Sprawdź
Przydatne informacje i dokumenty

Przydatne informacje i dokumenty

Sprawdź